In een eerder artikel over Effectuation ging het om “ideeën een kans geven” en “onzekerheden managen”. Het combineren van Design Thinking en het Stage-Gate proces is een ideale en praktische aanpak om hier vorm aan te geven.

Design Thinking en het Stage-Gate proces zijn twee krachtige methoden voor het organiseren en succesvol doorlopen van innovatie initiatieven. Beide hebben hun eigen unieke kenmerken, maar ze kunnen elkaar vooral versterken wanneer ze correct worden geïntegreerd in de verschillende stadia van het proces.

Combineren van twee krachtige methoden

Het integreren van deze twee benaderingen kan leiden tot een meer dynamisch, adaptief en effectief innovatie- of vernieuwingsproces. Door het beste van beide werelden te combineren – de creativiteit en gebruikersgerichtheid van Design Thinking en de structuur en efficiëntie van het Stage-Gate proces – kunnen organisaties de kans op succesvolle, innovatieve producten, diensten en initiatieven aanzienlijk vergroten.

Design Thinking

Een aanpak om complexe vraagstukken op een creatieve manier op te lossen. Het is een niet-lineaire, iteratieve methode ontstaan en ontwikkeld bij IDEO. Het proces richt zich op het begrijpen van de behoeften van de betrokkenen, zoals klanten, opdrachtgevers, medewerkers en gebruikers. Design Thinking heeft vijf fasen: 1. Behoefte ontdekken en begrijpen, 2. Definiëren van de behoefte(n), 3. Ideeën genereren, 4. Ontwikkelen van een prototype of concept, 5. Testen en evalueren met betrokkenen en vervolgens verbeteren. Deze aanpak helpt om diepere inzichten te verkrijgen in de behoeften en wensen van de eindgebruiker en om innovatievere oplossingen te bedenken.


Het Stage-Gate proces

Ontwikkeld door Dr. Robert G. Cooper is een gestructureerd raamwerk voor het managen van nieuwe productontwikkelingsprojecten van idee tot lancering. Dit proces bestaat uit vooraf gedefinieerde fasen (stages), zoals ideevorming, beoordelen, ontwikkeling, testen en marktintroductie, gescheiden door besluitvormingspunten (gates). Bij elke ‘gate’ wordt het project beoordeeld en besloten of het gereed is en van waarde om door te gaan naar de volgende fase. Het is een gestructureerde, lineaire methode die zich richt op risicobeheersing, kostenbeheersing en efficiëntie in innovatieprocessen.

Waar creativiteit en structuur elkaar ontmoeten

Design Thinking en het Stage-Gate proces zijn beide waardevolle benaderingen voor innovatie en nieuwe initiatieven. Door ze beiden toe te passen en op elkaar af te stemmen, kan dit proces van creativiteit en structuur worden versterkt. Door Design Thinking te integreren in de idee- en ontwikkelfase van het Stage-Gate proces wordt het genereren van ideeën vanuit het perspectief en de behoefte van potentiële gebruikers gestimuleerd. De ontwikkel- en testfase van Design Thinking kunnen helpen bij het verfijnen van deze ideeën, het verzamelen van gebruikersfeedback en het iteratief verbeteren van het product.

Het Stage-Gate proces kan deze ideeën naar een hoger niveau tillen door ze te structureren en te beheren, door ze door de verschillende gates te loodsen en te besluiten welke ideeën verder ontwikkeld en uiteindelijk gelanceerd moeten worden. Dit gestructureerde proces kan de efficiëntie en effectiviteit van innovatie verbeteren door risico’s en kosten te beheersen, middelen te optimaliseren en de strategische doelstellingen van de organisatie te waarborgen.

Creativiteit en Structuur – Profil Business Methode

De Profil Business Methode gaat uit van het combineren van CREATIVITEIT en STRUCTUUR. Design Thinking en Stage-Gate vormen hier de basis. Het biedt organisaties de mogelijkheid om gestructureerd te vernieuwen vanuit het perspectief van de eindgebruiker(s) om zo naast het NU te bouwen aan de TOEKOMST.

Effectuation

Meer informatie?

Onze persoonlijke benadering staat aan de basis van een duurzame relatie. Maar laten we beginnen met een kop koffie of thee. Dat kan bij ons op kantoor, maar liever komen we naar jou toe. Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt.


Contact