Het nemen van beslissingen is essentieel voor het succes van een onderneming. Daarom is het vermogen om kansen vanuit ideeën om te zetten in keuzes en effectieve initiatieven cruciaal voor de groei en innovatie van de onderneming.  

Een begrip dat hier steeds vaker mee in verband wordt gebracht is ”Effectuation”. Effectuation is als een denkrichting en aanpak voor ondernemers en professionals om de onzekerheid van ideeën en kansen te managen.

Effectuation

Effectuation vs. Causale logica

Effectuation is ontwikkeld door professor Saras Sarasvathy aan de Universiteit van Virginia en is gebaseerd op een uitgebreide studie van ervaren ondernemers in verschillende industrieën. De theorie van Effectuation staat in contrast met de traditionele causale logica, waarbij het nemen van beslissingen gebaseerd is op vooraf gedefinieerde doelen en voorspellingen van de toekomst. In plaats daarvan benadrukt Effectuation het belang van het werken met wat beschikbaar is en het creëren van nieuwe kansen door verfijnde experimenten en interacties met de omgeving.

Ideeën een kans geven

Veel ondernemers en professionals in de organisatie hebben ideeën over o.a. producten, diensten, processen en mogelijkheden die er zijn voor de organisatie waar zij deel van uitmaken. Die ideeën gekoppeld aan kansen, kennen vaak ook een grote onzekerheid ten aanzien van de mate waarin deze ideeën of kansen succesvol zullen zijn. Investeren in onzekerheid is in dit opzicht erg moeilijk. In deze blog gaan we dieper in op Effectuation en de rol ervan bij het nemen van beslissingen over de TOEKOMST in onvoorspelbare omgevingen.

Onzekerheid managen

Een belangrijk uitgangspunt van Effectuation is de acceptatie van onzekerheid en het omarmen van onvoorziene omstandigheden. In plaats van de toekomst voorspellen concentreert Effectuation zich op het NU en het begrijpen van de huidige situatie 

De vijf principes van Effectuation

Effectuation biedt een structuur op basis van vijf principes en kan zeer goed worden ingezet als een instrument om te ondernemen. Ideeën een kans geven en onzekerheid managen. Het is als een denkraam op die momenten waarop onderwerpen en gedachten spelen over zaken als; ideeën, kansen, innovatie, nieuwe initiatieven, verbeterprocessen en new business.  

Eerste principe

Ga uit van het benutten van de middelen die al beschikbaar zijn. Dit wordt ook wel het “bird-in-hand” principe genoemd.  Dit is de eerste van de vijf principes van Effectuation waarbij je uitgaat van wat je zelf al “in huis hebt” zoals; vaardigheden, kennis en netwerk, in plaats van te wachten op bijvoorbeeld externe bronnen van financiering of middelen.

Tweede principe

Het tweede principe is de instelling dat je zelf invloed hebt op externe marktontwikkelingen. Een uitgangspunt en instelling van zelf richting en snelheid geven aan een idee of initiatief. Als een pilot in the plane creëer je je eigen weg.    

Derde principe

Dit principe wordt door Sarasvathy omschreven als ”affordable loss” of anders gezegd.  Wat ben je bereid te investeren in het idee met de kennis van NU? Het is het aanmoedigen van het nemen van risico’s, maar wel die je kunt dragen. Het uitgangspunt is niet de korte termijn gedachte van het maximaliseren van winst! Dat is een geheel ander proces. Het gaat hier om een idee of kans daadwerkelijk te onderzoeken. De daad bij het woord voegen. Een onderzoek in de vorm van een experiment, maar vooraf wel bepalen wat je bereid bent voor dit experiment te investeren. Wat is het je waard om je idee te verkennen en de ervaring en kennis te vergaren om te kunnen beslissen over de volgende stap die je TOEKOMST richting geeft. 

Vierde principe

”De crazy quilt”. De lapjesdeken. Co-creëren. Het principe  van samenwerken en delen. Door samen te werken met partners vergroot je je slagkracht en effectiviteit. Het kunnen beschikken over extra middelen wordt vergroot. Vergeet niet dat ook denkkracht en kennis hiertoe behoren. Co-creëren vanuit de zienswijze dat “het geheel meer is dan de som der delen”. Een uitgangspunt dat in overeenstemming moet zijn met de persoonlijke overtuigingen en de organisatiecultuur. Een grondhouding met als basis vertrouwen en willen delen. Echt partnerschap is een zaak van delen, redelijkheid en billijkheid. 

Vijfde principe

De volgende stap. Het ”lemonade principe” vraagt om keuzes maken op basis van kleine stappen. In plaats van te focussen op lange termijnplanning richt Effectuation zich op het nemen van kleine stappen en het reageren op veranderingen in de omgeving. Je stelt je hierbij zelf de vraag: “Wat is de volgende stap die wij het best kunnen zetten?” Afhankelijk van het antwoord worden de plannen hierop dienovereenkomstig op aangepast. Dit kan betekenen dat een idee, naast dat het verder wordt vervolgd, ook kan worden geparkeerd of zelfs verlaten. Het kan ook zijn dat het idee kansrijker is bij andere partijen of beter aansluit op een andere toepassing. Hier komt het steeds aan op keuzes maken in een onvoorspelbare omgeving. Vergeet niet, wat ook de beslissing zal zijn, dat alle ervaringen en inzichten die zijn ontstaan uit het initiatief als toegevoegde waarde kunnen worden gezien! 

Effectuation - Profil Business Methode

De Profil Business Methode is een aanpak om NU en TOEKOMST continu te combineren als een twee-eenheid. Effectuation wordt hierbij ingezet als één van de instrumenten om jezelf en de  organisatie te managen. Daarnaast biedt Effectuation ondernemers en organisaties een andere benadering van het nemen van beslissingen en het identificeren van kansen. Het is een proces dat iteratief en flexibel is, en in staat stelt om te leren en te groeien in een snel veranderende omgeving.

Effectuation

Meer informatie?

Onze persoonlijke benadering staat aan de basis van een duurzame relatie. Maar laten we beginnen met een kop koffie of thee. Dat kan bij ons op kantoor, maar liever komen we naar jou toe. Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt.