Profil Consultants

Ontdekken en Ontwikkelen

Als Profil Consultants zijn wij voortdurend in gesprek met ondernemers en managers van organisaties. Een veel besproken onderwerp is de organisatie efficiënt en dynamisch laten inspelen op veranderende omstandigheden. Inspelen op de marktvraag door het tijdig ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten, maar zeker ook het intern implementeren van nieuwe systemen en processen zijn frequent benoemde voorbeelden. 

Deze vraag en de herkenning hiervan heeft geleid tot het ontwikkelen van de Profil Business Methode.  Een methode waarmee de organisatie stapsgewijs leert zichzelf continue te blijven ontwikkelen als een tweede natuur. Een pragmatische methode gebaseerd op het  realiseren van slechts drie, maar cruciale voorwaarden!

Mens en organisatie in beweging
Slagvaardig - Flexibel - Vernieuwend

Effectuation
Profil Business

Weer écht kunnen ondernemen?

Had je altijd de droom om te ondernemen, omdat je kansen zag en in mogelijkheden dacht?

Merk je dat je in de loop van de tijd meer en meer in de rol beland van intensieve dagelijkse aansturing en brandjes blussen?

Kortom je komt nog maar nauwelijks toe aan waar je hart echt ligt. Ondernemen!

De ondernemer die onderneemt

De uitdaging van de ondernemer en zijn team is om in control te zijn. Dit geldt voor het Nu en voor de Toekomst.

Goed voorbereid te zijn op de toekomst geeft rust en overzicht. Het opent deuren en biedt de organisatie de ruimtes om zich verder te ontwikkelen.

Het is cruciaal dit te faciliteren en is daarom één van de drie hoofdelementen  binnen de Profil Business Methode om deze voorwaarden te scheppen. . 

Profil Business
Profil Business

De professionals die excelleren

Werken in een omgeving van waardering en respect voor elkaar is een voorwaarde. Afwisselend en betekenisvol werk en perspectief zijn evenzeer erg belangrijke motivatoren voor professionals.

Kijkend naar de professional zelf, is naast competentie, het  kunnen inzetten  van het Persoonlijk Talent cruciaal.

Door professionals  vanuit hun talent te laten werken zal het ze veel minder moeite kosten door de natuurlijke aanleg hiervoor. Het stimuleert werknemers en heeft een positieve uitwerking op de  aantrekkingskracht  van de organisatie.

De organisatie die duurzaam groeit

Duurzame groei is permanent zorg bieden en aandacht schenken aan de organisatie. In dit opzicht is een organisatie net als de mens.

Het gaat om de dag van vandaag maar vandaag gaat ook om de dag van morgen door deze voor te bereiden.

Door beide te leven en hiermee “de dag van morgen” als een vanzelfsprekendheid, ook de juiste zorg en aandacht te schenken ontstaat een vruchtbare bodem voor natuurlijke groei van de organisatie.

Profil Business

De onderneming als ecosysteem
Profil Business Methode

Effectuation

NU en TOEKOMST

In veel organisaties regeert de waan van de dag. Het is vaak de oorzaak van conflicterende belangen  tussen het NU en TOEKOMST.  Herkenbaar en in de organisatie voelbaar zijn urgentie, slagkracht en rust. De TOEKOMST vraagt, net als de dagelijkse operationele processen, om een inbedding in de organisatie. Het is belangrijk beide toe te laten in een omgeving die ruimte biedt. Een structuur waar beide zowel onafhankelijk alsook gezamenlijk bestaan. Het ontwikkelen van zo’n omgeving  met de Profil Business Methode leidt tot een organisatie die dynamisch en flexibel functioneert als een ecosysteem voor het NU en TOEKOMST. De Profil Business Methode  

Afspraak maken?

Wat kan Profil Business betekenen voor uw organisatie?